Vormingen over armoede

Vormingen

De Fakkel geeft vormingen over armoede aan scholen, organisaties en anderen.

Armoede heeft een buitenkant en een binnenkant.

Vorming: De buitenkant van armoede

Buitenkant:

de kant van armoede die we zien. datgeen waarop we ons oordeel vellen. En dit vaak veel te snel.


We geven dit een beeld aan de hand van een armoedeweb.


Een samenhang van verschillende factoren die elkaar beïnvloeden en vooral beïnvloed worden door armoede.

Inkomen, werk, wonen, vrije tijd, onderwijs en gezondheid zijn de grootse indicators van armoede.

Doordat we vaak te snel een oordeel vellen vergeten we vaak dat armoede vele gezichten heeft.

Het stereotype van armen ligt in werkelijkheid ver van de realiteit.

- generatiearmen

- langdurig werklozen

- alleenstaande ouders

- zieken of mensen met een handicap

- allochtone armen

- asielzoekers met/zonder papieren

- ouderen

Dit zijn enkele van de vele gezichten die armoede kan hebben. Armoede komt overal en altijd voor.

Vorming: De binnenkant van armoede

Binnenkant:

Armoede is uitsluiting, er niet bij horen in de maatschappij.

Opgroeien in armoede is geen keuze, je moet sterk zijn en veel steun krijgen om de cirkel van armoede te doorbreken.

Kinderen in armoede, niet mogen meespelen, geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes en gepest worden.

Armoede is schaamte, want veel mensen zeggen dat het je eigen schuld is.

Terwijl voor ons armoede een maatschappelijk probleem is.

Mensen hebben zo vlug een oordeel klaar en zijn blij dat ze het zelf goed hebben.

Armoede is moeten kiezen. En elke keuze heeft zijn gevolgen.

Kiezen is een luxe voor mensen met geld.

Armoede is boos zijn en afhankelijk zijn, omdat je moeilijk zelf iets kan veranderen aan je situatie.

Armoede is je minder waard voelen en onderdanig zijn.


Armoede is geen keuze! armoede doet pijn, het is een onrecht dat moet verdwijnen.

Ontsnappen uit armoede is een zaak voor iedereen. Ieder van ons kan zijn bijdrage leveren.