Wat is De Fakkel vzw ?

Onze missie

Wij willen samen met mensen in armoede uit Herentals en omgeving armoede en uitsluiting in onze maatschappij bestrijden. Dit doen we door structureel te werken aan armoede en door in dialoog te gaan met de samenleving en het beleid.

Daarnaast willen we ook werken aan een positieve beeldvorming van mensen in armoede.

Onze activiteiten

1. De themawerking: We kiezen samen een thema. Vanuit onze ervaringen zoeken we oplossingen en voorstellen voor het beleid. We komen samen elke 2° maandag van de maand van 9u30 tot 11u30, behalve tijdens de schoolvakanties. Nadien is er gratis soep met brood.

2. De infovergadering: We informeren u rond rechten en plichten, premies en voordelen, studiedagen en overleggroepen. We kiezen ook onze culturele uitstappen en de onderwerpen voor de themawerking en het praatcafé.

We komen samen elke 4° maandag van de maand van 10u tot 12u. Nadien is er een gratis warme maaltijd. Inschrijving is wel verplicht.

3. Het praatcafé: We geven vorming rond een thema dat we samen kiezen. Meestal nodigen we een externe medewerker uit.

We komen samen elke 3° maandag van de maand om 13u30. Gelieve op voorhand in te schrijven.

4. Kinderpraatjes en zo: kinderproject op woensdagnamiddag van 14u tot 16u voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Doel: taalachterstand verkleinen.

5. Cultuur: Mensen in armoede hebben recht op cultuur. Samen met het fonds vrijetijdsparticipatie en de gemeente Herentals zorgen we voor een aangepast aanbod.

6. Wegwijs: In samenwerking met de Dorpel zorgen we voor individuele hulpverlening. We geven info, ondersteuning en een geschikte doorverwijzing.

7. SPAAK: Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen. Met de 4 verenigingen waar armen het woord nemen uit Turnhout, Geel, Mol en Herentals organiseren we jaarlijks een activiteit rond 17 oktober en bieden we vorming en ontspanning aan voor mensen in armoede. Daarnaast werken we samen structureel aan armoede: schulden, vrije tijd, ...

Samen met mensen in armoede willen we structureel werken aan armoede. Daarom gaan we samen op stap en nemen deel aan:

- overleggroepen van het Netwerk tegen Armoede zoals wonen en gezondheid

- forumdagen van het Netwerk tegen Armoede

- het project armoede en energie van Samenlevingsopbouw

Op lokaal vlak nemen we deel aan verschillende overlegorganen zoals het armoedeoverleg van Herentals.

We getuigen ook in scholen en andere organisaties over het onrecht van armoede en uitsluiting.

Onze erkenningen

De Fakkel vzw is een erkende ‘vereniging waar armen het woord nemen’. Als ‘vereniging waar armen het woord nemen’ voldoen wij aan de volgende 6 criteria:

1. Mensen in armoede verenigen

2. Mensen in armoede het woord geven

3. Werken aan de maatschappelijke emancipatie van mensen in armoede

4. Werken aan maatschappelijke structuren

5. In dialoog gaan met de samenleving en het beleid

6. Mensen in armoede blijven zoeken


Als “vereniging waar armen het woord nemen” zijn wij lid van het Netwerk tegen Armoede.

De structuur van De Fakkel vzw

Algemene vergadering

De leden van de algemene vergadering:

Alle leden van de raad van bestuur, Erna Franssens, Patrik Bulteel, Danny Mollen, Kevin Verborgt en Nathalie Frenay.


Raad van bestuur

Leden van de raad van bestuur:

Ellen Dries (voorzitter), Janna Janssens (secretaris), Bérénice Storms, Marc Talloen, Hedwig Pelicaen, Paul Van de Vel en Ria Szekér.


Coördinator

Nathalie Frenay


Denkploeg

De coördinator laat zich bijstaan door de denkploeg. Zij komen om de 6 weken samen ter ondersteuning van de coördinator.

Het is een gemengde groep die bestaat uit zowel mensen in armoede als uit mensen niet in armoede. In deze groep wordt vooral gewerkt aan het plannen van de toekomst en de voorbereidingen van de contacten met het beleid en de samenleving.