De Fakkel vzw

Vereniging waar armen het woord nemen


De warmste week

Dagelijks werken wij structureel aan armoedebestrijding in de stad Herentals en de omliggende gemeente. Als vereniging waar armen het woord nemen is het belangrijk om de problematiek te signaleren, te detecteren en in gesprek te gaan met middenorganisaties, besturen, scholen,... Op deze manier kunnen zij hun werking, hun visie, een reglementen, wetgevingen,... aanpassen aan de noden en behoeften van, rekening houden met mensen die leven in een kwetsbare situatie.

Dankzij het goedgekeurde project van uitsluiting naar meer zelfvertrouwen, veerkracht in kader van de warmste week gaan we volgend jaar een project rond welzijn uitwerken.

'Armoede belast de gezondheid en de mentale draagkracht van mensen. Chronische stress verhoogt het gevoel van onmacht en het verlies van greep op het eigen leven. Hoe krijg je de nodige voedingsbodem om het vol te houden, veerkrachtig te blijven, fijne momenten te beleven, verbinding met andere mensen mogelijk te maken?'

In een participatief traject met mensen die leven in een kwetsbare situatie en deskundigen gaan we opzoek naar datgene wat energie en ademruimte geeft om het vol te houden. We beginnen met een blanco blad zodat we de mensen zelf aan het woord laten en luisteren wij naar hun noden en behoeften. We willen hiervoor met vele partners binnen Herentals samenwerken.

Wenst u mee aan dit project te schrijven en na te denken over de mogelijkheden,... Graag verwelkomen wij u dan op donderdag 19 januari om 9u30 bij vzw De Fakkel.

Het verloop van het project, de initiatieven kan u steeds op deze website terugvinden.

Onze activiteiten voor januari


maandag 9 januari om 9u30: themawerking sociaal wonen + evaluatie werking vzw De Fakkel

Info: verloren maandag

dinsdag 10 januari: nieuwjaarsreceptie aangeboden door vzw De Fakkel en vzw De Dorpel

aanvang: 15u00 tot 16u30


maandag 16 januari om 13u30: Praatcafé 'Wat (ver)bindt ons?' ism vzw Zomerspoor

Info: Kurt Vervloet komt (een deel van) zijn voorstelling 'Beter dan Elvis!?' brengen. Deze voorstelling gaat over je dromen vergeten en begraven om dan later weer terug te vinden, worstelen met je demonen en afkomst die je nooit kan verloochenen,...

Aansluitend gaan we in gesprek over thema's die in het stuk voorkomen,.. We laten mensen zelf aan het woord, want we horen graag hun verhaal.

We zoeken uiteindelijk allemaal naar verbinding, begrip, respect,...

Dit alles kadert in een project dat zal gerealiseerd worden voor het stadsfestival van zomerspoor dat zal plaatsvinden in de maand augusgtus.

GRATIS

donderdag 19 januari om 9u30: werkgroep 'project welzijn': opstart

info: in kader van de warmste week is ons project 'welzijn: Van uitsluiting naar meer zelfvertrouwen, innerlijke rust, motivatie en veerkracht' goedgekeurd.

We willen in een participatief traject uitzoeken waar mensen in kwetsbare situatie juist nood aan hebben om juist die extra veerkracht, energie,... te krijgen. We willen het aanbod samen uitwerken met mensen die leven in deze kwetsbare situatie en met deskundigen.

Graag horen we jouw stem. We doen daarom een warme oproep aan iedereen die graag mee nadenkt hoe dit project er uit moet zien en welke workshops we gaan aanbieden.

Heb je nog wat vragen, aarzel niet om toch te komen luisteren. We geven op deze dag meer uitleg.

maandag 23 januari om 10u00: infovergadering met aansluitend maaltijd

inschrijven: gelieve te laten weten of u komt


woensdag 1 februari om 18u45: circusvoorstelling Pandax (Hoge Rielen)

voorstelling: Een muzikale, tragikomische, spectaculaire acrobatievoorstelling met een Fiat Panda.

Vijf (en halve) mannen, drie muzikanten en een Fiat Panda. In de kofferbak de urne met de assen van de vader van deze vijf broers die elkaar voor het eerst ontmoeten. Brothers from another mother, want alleen hun vader verenigt hen. Alles is aanwezig voor een tragedie… of een komedie! Met aanstekelijke en explosieve vreugde mikt Pandax op de lach van het publiek. Verwacht je aan acrobatie en pure adrenaline in een road trip die je helemaal in vervoering zal brengen

kostprijs: 4,6 euro (inclusief busvervoer naar Hoge Rielen en een kom soep)

inschrijven en betalen: tot 15 januari

vertrek bus aan vzw De Fakkel: om 17u00

vertrek bus terug huiswaarts: omstreeks 20u00


'Kinderpraatjes en zo'

Hiervoor zoeken wij nog geëngageerde vrijwilligers!

Hou je van kinderen en ben je graag op een leuke manier met taal bezig? Dan is ons project "Kinderpraatjes en zo" zeker iets voor jou!

"Kinderpraatjes en zo" is een project van De Fakkel vzw dat doorgaat op woensdagnamiddag van 14u tot 16u voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Op een speelse manier wordt er elke week gewerkt met taal. Samenkomen doen we in de lokalen van de DTL, Kerkstraat 40 te Herentals.

Wij zijn op zoek naar extra vrijwilligers voor de begeleiding van dit project. Heb je interesse?

Neem contact op met Nathalie, 0487/99 06 23 of vzwdefakkel@gmail.com.