Missie

Wij willen samen met mensen in armoede uit Herentals en omgeving armoede en uitsluiting in onze maatschappij bestrijden. Dit doen we door structureel te werken aan armoede en door in dialoog te gaan met de samenleving en het beleid. Daarnaast willen we ook werken aan een positieve beeldvorming van mensen in armoede.